Jetel ladní Trifolium campestre Schreb.

Jetel ladní Trifolium campestre ve Slešťůvce ponejvíce roste na Slunných loukách. V českých podmínkách i přes jeho nenáročnost a vytrvalost není často součástí jetelotravních směsí. Je řazen do 3. bonitní třídy tj. mezi méně kvalitní pícniny jejichž výnos není pravidelný. Je též považován za fakultativní plevelnou rostlinu. Již v období prvních sečí jsou jeho semena vyzrálá schopná dalšího rozmnožování. Semeny se živí různí ptáci. Bylinné části jsou i pro vyšší obsah bílkovin vhodnou potravou pro hlodavce, zajícovité i spárkatou zvěř. Květy jsou zdrojem nektaru pro hmyz.